O nás

Salašníctvo má na Slovensku silnú tradíciu. Bryndzové halušky naše národné jedlo, syrové korbáčiky, oštiepky a parenice to je to na čo sme ako národ hrdí. Pravá bryndza je vyrábaná z ovčieho mlieka a chov oviec je typický pre hornaté oblasti Slovenska.

Ovce na paši

SYROVÉ TORTY: Nadviazali sme na tradície našich predkov, ktorí sa venovali výrobe tradičných výrobkov z mlieka. A tak pokračujeme v tradícii, staviame na ich vedomostiach a skúsenostiach tradičnej výroby bez pasterizácie. Je to výroba bez narušenia pôvodných fyzikálnych, chemických a biologických vlastností mlieka, ktoré zachovávajú pravú chuť mlieka a výrobkov z neho.

História salaša

Dlhoročnou tradíciu, skúsenosťami, poznatkami a vedomosťami sme sa dopracovali k výrobe kvalitných výrobkov, vďaka ktorým sme sa stali členmi Cechu bryndziarov a Cechu výrobcov ovčieho syra v Truci. Členstvá v cechoch zaručujú pravosť a kvalitu výrobkov čo potvrdzujú aj udelené certifikáty. Prívlastok označovania výrobkov „salašnícky“ môžu používať jedine členovia cechov, ktorým bola táto značka udelená a jej dodržiavanie je neustále sledované. Znamená to aj, že vo výrobkoch nie je kombinované kravské a ovčie mlieko. Ak je výrobok označený ako ovčí, tak obsahuje 100% ovčieho mlieka.

Ovce v maštali

Diplomy

Okrem toho, že patríme do Cechu syrárov a bryndziarov aj Zväzu chovateľov oviec a kôz sa zúčastňujeme na rôznych akciách a súťažiach, kde sa umiestňujeme na popredných miestach.

V tvrdej konkurencii Oravských výrobkov sme získali krásne 3. miesto so syrovou tortou Janky Gažovej.

Na CELOSLOVENSKOM SYRÁRSKOM JARMOKU v Ivachnovej ocenili naše chutné syrové nite  1. miestom.