Kontaktné informácie

 

Telefónne číslo 0907 407 170
0917 940 865
Emailová adresa syrovetorty@gmail.com
Facebook Syrové torty zo závady
Webová stránka www.syrove-torty.sk

SYROVÉ TORTY, s.r.o.
Mládeže 285/42
013 41 Dolný Hričov

PREDAJŇA

Hričovské Podhradie 122

Areál firmy INTERTANK

Konateľ: Ing. Marián Chamaj

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom Súde v Žiline. Oddiel Sro, vložka číslo 63462/L.